Home » Re-integratie » Reintegratiebureau Zaanstad

Re-integratiebureau Zaanstad

Jouw werknemer verkeert momenteel in een situatie van ziekte en heeft gedurende een aanzienlijke periode niet kunnen werken.
Deze omstandigheden kunnen voortkomen uit diverse oorzaken, zowel van medische als niet-medische aard. Voor werkgevers vormt het navigeren door het verzuim- en re-integratieproces vaak een complexe uitdaging. Als re-integratiebureau in Zaanstad zijn wij beschikbaar om de benodigde ondersteuning te bieden.

Werkgevers staan regelmatig voor vraagtekens wanneer een werknemer niet in staat is om te werken. In dergelijke gevallen kun je je als werkgever afvragen hoe te handelen in de volgende situaties:

Je werknemer al enige tijd ziek is en niet aan het werk is.
De oorzaak van het verzuim is niet medisch, zoals schulden, een scheiding, het verlies van een dierbare, mantelzorg, of intimidatie op de werkplek.
De reden voor het verzuim is een ernstige medische aandoening die intensieve behandeling vereist.
Er is sprake van een arbeidsconflict, en jouw werknemer heeft zich ziek gemeld.
De bedrijfsarts een tweede spoor traject adviseert.

Het is begrijpelijk dat je als werkgever onzekerheden hebt over hoe te handelen in dergelijke situaties. Het is van cruciaal belang om snel en doeltreffend op te treden om de re-integratiekansen te optimaliseren en onnodig langdurig verzuim te voorkomen.

 

Wat omvat re-integratiebegeleiding?
Zowel de werkgever als de werknemer dragen verantwoordelijkheid voor re-integratie-inspanningen. Het is essentieel om te weten dat je als werkgever gedurende twee jaar verplicht bent het loon van de zieke werknemer door te betalen.

Het re-integratieproces doorloopt doorgaans de volgende stappen:

De eerste stap is het proberen om de werknemer terug te laten keren naar het oorspronkelijke werk.
Vervolgens wordt onderzocht of de werknemer kan terugkeren naar aangepast eigen werk.
Als de eerste twee stappen niet haalbaar zijn, wordt gezocht naar ander passend werk binnen de organisatie, bekend als Spoor 1.
Als Spoor 1 niet haalbaar is, wordt er gezocht naar ander passend werk buiten de organisatie, bekend als Spoor 2.

De Wet verbetering poortwachter leidt dit proces, waarbij het UWV als toezichthouder fungeert. Meer informatie over de verwachtingen voor zowel werkgever als werknemer is te vinden in de Werkwijzer Poortwachter.

 

Wat bieden wij?
Het tijdig inschakelen van professionele verzuimbegeleiding draagt significant bij aan het voorkomen van onnodig langdurig verzuim, het bevorderen van re-integratiekansen en het vermijden van hoge kosten.

Onze diensten omvatten:

Spoor 1: begeleiding, ondersteuning en advies in de re-integratie, waarbij werknemer terugkeert in het oorspronkelijke werk of ander passend werk binnen de eigen organisatie.
Spoor 2: begeleiding, ondersteuning en advies in de re-integratie, waarin gezocht wordt naar ander passend werk in een andere organisatie.
Spoor 1 en 2 combinatie: begeleiding, ondersteuning en advies in de re-integratie, waarin de re-integratiekansen optimaal worden benut.

Wij handelen altijd volgens de Wet verbetering poortwachter en hanteren de Werkwijzer Poortwachter in onze begeleiding.

Engel & Cleary, het re-integratiebureau van Zaanstad, nodigt je van harte uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen en jouw verzuimsituatie en opties te bespreken.

Bel direct 075 - 207 30 12
Stuur een email
Workshops

Wij helpen met re-integratie in

AmsterdamAlkmaar – Assendelft – Beemster – Beverwijk – Castricum – Graft – Haarlem – Heerhugowaard – IJmuiden – Koedijk – Krommenie – Landsmeer – Oostzaan – Oudorp – Purmerend – Stompetoren – Uitgeest – Wormer – Wormerveer – Zaandam – Zaandijk – Zaanstad

Comments are closed.

Google-Beoordeling
5.0
Gebaseerd op 10 recensies
js_loader