Home » Kenniscentrum » Doelbinding

Wat is doelbinding?

Doelbinding houdt in dat persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. De gegevens mogen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De doelbinding dient reeds bij het verzamelen van gegevens aanwezig te zijn. Niet alleen dient er dan sprake te zijn van een uitdrukkelijk en welbepaald doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Ook dient dat doel gerechtvaardigd te zijn (artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

Heb je hulp nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact met ons op

Comments are closed.

Google-Beoordeling
5.0
Gebaseerd op 10 recensies
js_loader