Home » Re-integratie

Re-integratie 1e en 2e spoor

Jouw werknemer is ziek en al enige tijd niet aan het werk.
Dit kan het gevolg zijn van verschillende factoren, variërend van medische tot niet-medische kwesties. Als werkgever kan het een complexe uitdaging zijn om te navigeren door het verzuim- en re-integratieproces.

Veel werkgevers staan voor grote vraagtekens wanneer een werknemer niet in staat is om te werken. Als werkgever kun je je afvragen wat je kunt doen als:

Je werknemer al enige tijd ziek is en niet aan het werk is.
De oorzaak van de uitval niet medisch is, zoals schulden, scheiding, het verlies van een dierbare, mantelzorg of intimidatie op de werkplek.
De oorzaak van de uitval een ernstige medische aandoening is die intensieve behandelingen vereist.
Er sprake is van een arbeidsconflict en jouw werknemer zich ziek heeft gemeld.
De bedrijfsarts een tweede spoor traject adviseert.

Het is normaal dat je als werkgever twijfelt over hoe je met dergelijke verzuimsituaties moet omgaan; wat je wel of niet mag doen, wat je kunt doen en wat je moet doen. Voor je het weet, zijn er kostbare maanden voorbij gegaan waarin er mogelijk kansen waren om de re-integratie te bevorderen.

 

Wat houdt re-integratie in?
Wanneer het gaat om re-integratie, zijn zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk voor de inspanningen. Het is ook belangrijk op te merken dat je als werkgever verplicht bent om het loon van de werknemer gedurende twee jaar door te betalen bij ziekte.

De re-integratie volgt een vastgesteld proces:

Eerst proberen de werknemer terug te laten keren naar het oorspronkelijke werk.
Vervolgens onderzoeken of de werknemer kan terugkeren naar aangepast eigen werk.
Als de eerste twee stappen niet mogelijk zijn, zoeken naar ander passend werk binnen de organisatie. Dit is bekend als Spoor 1.
Als Spoor 1 niet haalbaar is, zoeken naar ander passend werk in een andere organisatie. Dit is bekend als Spoor 2.

De Wet verbetering poortwachter geeft leiding aan dit proces, met het UWV als de handhaver van deze wet. Meer informatie over wat er van jou en jouw werknemer wordt verwacht, is te vinden in de Werkwijzer Poortwachter.

 

Wat bieden wij?
Tijdig professionele verzuimbegeleiding inschakelen kan aanzienlijk helpen bij het voorkomen van onnodig en langdurig verzuim, het stimuleren van re-integratiekansen en het vermijden van hoge kosten.

Denk hierbij aan:

Spoor 1: begeleiding, ondersteuning en advies in de re-integratie, waarbij werknemer terugkeert in het oorspronkelijke werk of ander passend werk binnen de eigen organisatie.
Spoor 2: begeleiding, ondersteuning en advies in de re-integratie, waarin gezocht wordt naar ander passend werk in een andere organisatie.
Spoor 1 en 2 combinatie: begeleiding, ondersteuning en advies in de re-integratie, waarin de re-integratiekansen optimaal worden benut.

Wij werken altijd conform Wet verbetering poortwachter en hanteren de Werkwijzer Poortwachter in onze begeleiding.

Neem vrijblijvend contact met ons op om jouw verzuimsituatie en opties te bespreken.

Bel direct 075 - 207 30 12
Stuur een email
reintegratie

Comments are closed.

Google-Beoordeling
5.0
Gebaseerd op 10 recensies
js_loader