7 tips bij dreigend ontslag

Honderdduizenden Nederlanders verliezen hun werk door de coronacrisis. Weet u wat u moet doen bij dreigend ontslag? Hier zijn dé 7 tips!

 

Navigeer snel naar 1 van de 7 tips:

  1. Ga niet meteen akkoord
  2. Lager loon valt af te raden
  3. Let op de details
  4. Win advies in
  5. Stuur aangetekende brief
  6. Ga op tijd naar het UWV
  7. Bereken de transitievergoeding

 

1.      Ga niet meteen akkoord

Voor werknemers die te horen krijgen dat zij overbodig zijn bij hun baas, is de gouden regel dat ze niet meteen akkoord moeten gaan met ontslag. Onderteken dus aanvankelijk geen enkel document en vraag altijd om bedenktijd.

Ook is het voor boventallig verklaarde medewerkers niet verstandig hun werkspullen, zoals een telefoon, laptop of leaseauto, direct in te leveren. Daardoor kan namelijk de indruk ontstaan dat zij instemmen met het ontslag; een beeld dat later mogelijk tegen ze wordt gebruikt als hun zaak bij de kantonrechter zou belanden.

Probeer dus zo lang mogelijk door te werken en bij de werkgever schriftelijk aan te dringen op ander passend werk. Op deze manier kunnen het UWV en de kantonrechter later ook zien dat je als werknemer voldoende je best hebt gedaan om je baan te behouden.

 

2.      Lager loon valt af te raden

Noodlijdende bedrijven zoeken soms een uitweg uit de problemen door het personeel een salarisverlaging voor te stellen. Arbeidsrechtjuristen raden echter af om daarmee akkoord te gaan. Als medewerkers later namelijk alsnog ontslagen worden, ontvangen ze door hun lagere loon namelijk ook minder ontslagvergoeding en een lagere WW-uitkering.

 

3.      Let op de details

In sommige gevallen worden werkgever en werknemer het snel eens over de financiële afhandeling van hun arbeidsrelatie. Dan kan er een ’ontslag met wederzijds goedvinden’ worden getroffen. Daarvoor is geen toestemming van het UWV vereist. Onderteken zo’n vaststellingsovereenkomst echter pas als alle details kloppen. Denk daarbij ook aan zaken als de uitbetaling van vakantiegeld en niet-genoten vakantiedagen.

 

4.      Win advies in

De meeste bedrijven die van personeel af willen, zullen niet kiezen voor een ontslag met wederzijds goedvinden, maar vragen een ontslagvergunning aan bij het UWV. De betreffende werknemers krijgen een kopie daarvan toegezonden. Vervolgens hebben zij twee weken om er bezwaar tegen aan te tekenen.

Het is altijd verstandig om een juridisch expert te raadplegen voor advies. Wellicht heb je (via de vakbond) een rechtsbijstandsverzekeraar die je kan helpen. Ook het Juridisch Loket, een onafhankelijke instantie die gefinancierd wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid, helpt iedereen met een juridische vraag graag met tips, adviezen of voorbeeldbrieven. Als er een afspraak gemaakt moet worden, wordt gekeken naar inkomen en vermogen. Op de website van het loket staan alle details. Bezwaar aantekenen tegen een ontslagaanvraag is bijvoorbeeld mogelijk als het afspiegelingsbeginsel, waarbij medewerkers in een bepaalde volgorde dienen te worden ontslagen, niet correct is toegepast.

 

5.      Stuur aangetekende brief

Als het UWV de gevraagde ontslagvergunning heeft afgegeven, zal de werkgever vrijwel direct daarna de arbeidsovereenkomst opzeggen. Dan begint de wettelijke opzegtermijn te lopen van één tot vier maanden (afhankelijk van het aantal dienstjaren en de cao) die de werkgever in acht moet nemen.

Geeft de uitkeringsinstantie echter geen toestemming voor het ontslag, dan blijven de medewerkers gewoon in dienst en hebben ze ook recht op salaris. Als de baas vervolgens aangeeft je aanwezigheid echt niet op prijs te stellen op de werkplek, dan moet je de werkgever per aangetekende brief laten weten beschikbaar te zijn voor werk. Meld daarbij ook dat je rekent op loondoorbetaling.

 

6.      Ga op tijd naar het UWV

Heeft de werkgever het ontslag terecht aangevraagd, dan zit er weinig anders op dan een werkloosheidsuitkering aan te vragen bij het UWV. Dat moet uiterlijk een week na afloop van de laatste werkdag gebeuren. De hoogte van de WW-uitkering bedraagt 75% van het laatst verdiende salaris in de eerste twee maanden en daarna 70%, waarbij het loon maximaal €219 bruto per dag mag bedragen. De maximale WW-duur is 24 maanden.

 

7.      Bereken de transitievergoeding

Indien het UWV een ontslagvergunning heeft verstrekt, dan hebben op straat gezette personeelsleden recht op een transitievergoeding. Die wordt berekend op basis van het salaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is voor de meeste werknemers maximaal €83.000 bruto. Wie meer verdient dan €83.000 per jaar, krijgt bij ontslag maximaal een bruto jaarsalaris mee. Met de rekenhulp op Ontslag.nl is eenvoudig uit te rekenen hoeveel geld je ongeveer mee naar huis krijgt.

 

Neem contact met ons op om te kijken hoe we u kunnen helpen!

Leave A Comment

Google-Beoordeling
5.0
Gebaseerd op 10 recensies
js_loader